zelf_bloedonderzoek_aanvragen

GFR (MDRD-formule) nierfunctie

GFR (MDRD-formule) nierfunctie
5.00
InStock
Aantal
De MDRD-formule voor een schatting van de GFR bij de  uitslag van een serum kreatinine /
Deze GFR (MDRD) berekening  kunt u uitsluitend bij de  Creatinine waarde bestellen.
 

Met nierfunctie wordt de capaciteit van de nieren om het bloed te filteren bedoeld. Hiervoor worden de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed gemeten. Als nieren onvoldoende werken, komt de stof Creatinine in het bloed. Dit is een afvalstof uit de spieren. Hoe meer Creatinine in het bloed zit, hoe slechter de nieren filtreren. Dit is mede afhankelijk van leeftijd en geslacht.

Met de MDRD formule wordt het Creatine gehalte in het bloed gemeten en uitgedrukt in een getal. Dit getal heet de GFR (de glomerulaire filtratie snelheid) ofwel hoe goed filteren de nieren.

Op het rapport komt te staan GFR (MDRD) is …ml/min/1,73m2.

De berekening is afhankelijk van:
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Etniciteit

Het serum kreatinine geeft slechts beperkte informatie over de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR). Daarom wordt vaak een schatting gemaakt van de kreatinineklaring met behulp van de formule van Cockroft en Gault. Deze formule maakt gebruik van leeftijd, geslacht, gewicht en serumkreatinine. De recent ontwikkelde 4-punts MDRD-formule schat de werkelijke GFR. De formule, die is gebaseerd op data van de Modification of Diet in Renal Disease Study, maakt ook gebruik van leeftijd, geslacht en serumkreatinine, maar niet van het gewicht. De nierstichting in Nederland, Engeland en Amerika bevelen de MDRD-formule aan om vroegtijdig nierfunctiestoornissen op te sporen.

De formule ziet er als volgt uit: GFR (MDRD) (ml/min/1,73 m2) = 186 X ( serumkreatinine (umol/l) / 88,4)-1,154 X leeftijd (in jaren)–0,203 X 0,742 (indien vrouw).
Bent u van het negroïde ras dan moet u zelf de geschatte GFR vermenigvuldigen met 1,21.


Bij een GFR <60[1] ml/min/1,73m2 is de nierfunctie verminderd en bij een GFR <30 ml/min/1,73m2 is de nierfunctie ernstig verminderd. De MDRD-studie is gebaseerd op een studiepopulatie van blanke en negroïde volwassenen vanaf 18 jaar met chronisch nierfalen. Hierdoor gelden enkele beperkingen voor het gebruik van deze formule.

Voor wie geldt deze formule  niet?
De MDRD-formule is niet gekalibreerd voor:
 • mensen jonger dan 18 jaar
 • mensen met een sterk afwijkend lichaamsoppervlak
 • etnische groeperingen anders dan het blanke of negroïde ras
 • patiënten met spierziekten, paraplegie of quadriplegie
 • patiënten met acute nierinsufficiëntie
 • ondervoede mensen
 • mensen met een vegetarisch dieet
 • zwangeren

< betekent kleiner dan,
 > betekent grote dan

 
 
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

Lizzy  - cystatine C ?
07-04-2019 15:36:03
Kan bloedwaardentest.nl ook een cystatine C bepaling doen om de nierfunctie te bepalen?
(ivm een wisselende eGFR, microalbuminurie, spierklachten en krachtverlies)
Bvd
Bloedwaardentest  - uitleg over een test die niet bij bloedwaardentest
21-08-2018 17:33:28
Beste Anja, wij mogen helaas geen uitspraken doen over een onderzoek dat niet bij ons gedaan is. Er zijn diverse methoden om de nierfunctie te berekenen met ieder hun eigen normaalwaarden. U kunt zich met deze vraag het beste tot uw behandelaar richten. Veel sterkte.
Anja  - anjaheikoopgmail.com
21-08-2018 17:22:33
Mijn eGFR4 is >90ml/min/1.73m2
eGFRCKDEP is >90ml/min/1.73m2
Normaalwaarde is >60 zie ik staan.
Ik krijg chemo ik weet als hij vrijdag is je nierfunctie niet oke is maar vraag me af wat het betekend als het verhoogd is?