zelf_bloedonderzoek_aanvragen

Lood in bloed

Lood in bloed
58.00
InStock
Aantal
Lood in bloed bepaling. Om vast te stellen of er sprake is van een mogelijke loodvergiftiging .  

Niet professionele blootstelling : < 0,724 µmol/L
Bij professionele blootstelling wordt volgende waarde aan het einde van de blootstellingsperiode als maximum toelaatbaar aanvaard : 0,724 µmol/L (geslachtsrijpe vrouwen) 1,93 µmol/L (volwassen man )

Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het loodgehalte in het lichaam boven een bepaald niveau komt. Dit kan op twee manieren gebeuren: plotseling (acuut) of sluipend (chronisch).
Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling aan hoge concentraties looddampen of via de opname van chemische stoffen waarin veel lood aanwezig is.
Door voortdurend en langdurig inademen en/of inslikken van lood(stof) ontstaat een chronische loodvergiftiging. Deze langdurige of herhaalde blootstelling heeft effect op het beenmerg (bloedarmoede), het zenuwstelsel en de nieren.
Bij acute loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het maag-darmkanaal (verstopping, slechte eetlust, buikpijn of kolieken) en de hersenen (centraal zenuwstelsel; verwardheid).
Bij chronische loodvergiftiging zijn er klachten en verschijnselen van het beenmerg, het maag-darmkanaal, de hersenen en zenuwen elders in het lichaam (centraal en perifeer zenuwstelsel), de nieren en/of er is invloed op de voortplanting.
De aanmaak van rode bloedcellen is gestoord bij “lood in bloed” waarden hoger dan 300 μg/L bloed.
Bij waarden boven 400 μg/L bloed kan vermindering van spierkracht ontstaan en raakt de werking van de nieren verstoord.
Bij nog hogere waarden kunnen ernstige zenuwstoornissen met verlammingsverschijnselen (‘dropping hand’) en gevoelsstoornissen optreden
Van een hoog loodgehalte in het bloed is bekend dat het de bloeddruk verhoogt.
Aantasting van de hersenen kan toevallen en aanvallen van bewusteloosheid veroorzaken.
Lood is schadelijk voor de voortplanting zowel bij mannen als bij vrouwen.
Lood is schadelijk voor de ontwikkeling. Het zich ontwikkelende zenuwstelsel van de ongeborene en het jonge kind is extra gevoelig voor lood. Baby's waarvan de moeder tijdens de zwangerschap blootgesteld is geweest aan lood kunnen een geestelijke en lichamelijke achterstand hebben.
Uit onderzoeken onder kinderen die aan lood zijn blootgesteld, blijkt dat zelfs lage loodgehaltes kunnen leiden tot een lagere intelligentie (IQ), leerstoornissen, gedragsproblemen en nierbeschadiging.
Om het lood uit het lichaam te verwijderen kunnen bepaalde chemische stoffen worden gebruikt die een verbinding aangaan met het lood in het bloed en vervolgens met de urine worden uitgescheiden (chelatietherapie).

Oorzaak

Lood is een zwaar metaal dat in veel industrieën wordt gebruikt, zoals in de glasindustrie, bij de fabricage van accu’s, batterijen en soldeer, in de verfindustrie, bouwmaterialen en in legeringen.
Hoge blootstelling aan lood kan ook voorkomen in loodsmelterijen en raffinaderijen, bij de productie van batterijen, bewerken en lassen van staal, in de bouwnijverheid, rubber- en kunststoffenindustrie, drukkerijen, schietbanen, bij de reparatie van radiatoren en andere werkzaamheden waarbij met lood gesoldeerd wordt.
Producten die lood kunnen bevatten zijn accu’s, dakbedekking, kristalglas, menie, verfdroger, munitie; soldeer, stralingsbescherming, toepassingen als niet ontleedbare stof of als legering in geluidsisolatie, kabelmantel, orgelpijpen, zekeringen, etc., toepassingen als ontleedbare stof (verbinding) bij het bedrukken van katoen, conserveren van hout, cosmetica (haarverf), desinfectiemiddel, email, glazuur, halfgeleiders, katalysator bij de polymerisatie van polyurethaan, keramiek, kit, kleurstof voor haar, lucifers, pigment/kleurstof.
Lood kan in het lichaam worden opgenomen door inademing en door inslikken.
Een voor de gezondheid schadelijke concentratie van in de lucht zwevende deeltjes lood kan snel bereikt worden bij verstuiven, vooral van in loodverbindingen in poedervorm.

Vóórkomen

Blootstelling aan lood komt in geïndustrialiseerde landen wijdt verspreid voor.
In Nederland betreft het waarschijnlijk enkele duizenden werknemers
Beroepsziekten door loodvergiftiging worden weinig (meer) gemeld.

omrekeningsfactor: µg/dl x 0.0483 = µmol/l
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

Nouska  - Kosten
28-09-2018 14:52:47
Wat zijn de kosten van zo'n onderzoek?
Bloedwaardentest  - Hoe wordt loodvergiftiging gemeten?
27-08-2018 9:53:45
Beste Thomas, Wij meten lood door middel van ICP-MS (inductief gekoppeld plasma-massaspectrometrie). Dit is een techniek voor de bepaling van sporen- (ppb niveau = µg/l) en ultrasporen-elementen (ptt niveau = ng/l) waarbij atomaire elementen door een plasmabron worden omgezet tot ionen die vervolgens op grond van hun massa gescheiden worden.

Wij kunnen dit uit bloed en in urine meten. Bij afwijkende uitslag verwijzen wij degenen die de test heeft gedaan terug naar zijn of haar huisarts of bedrijfsarts.
leshley   - test
26-08-2018 10:54:50
ik ben een student van thomas more in geel.
die een verslag aan het schrijven is over loodvergiftiging en zou graag willen weten hoe dit wordt aangetoond in het bloed.
neem aan dat na het veronderstellen dat het loodvergiftiging is dat er eerst een test geschied alvorens over te gaan naar toe dienen van medicijnen of is dat alleen met de MRI? of prik?

mvg,
Pile L.
Mark Goes  - Loodvergiftiging
12-04-2018 12:24:53
Hoelang blijft een eventuele loodvergiftiging aantoonbaar?

Met vriendelijke groet,
Mark Goes
Bas Serné  - Preventief testen Lood & Kwik
06-12-2017 15:25:53
Beste,

Voor één van onze klanten moeten wij enkele medewerkers preventief testen op kwik & lood. Ik ben benieuwd wat de precieze inhoud, duur en proces is van de test(en).

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Bas Serné
Commercieel Manager Binnendienst
Simple Check