zelf_bloedonderzoek_aanvragen

Virulente factoren darmbioom

Virulente factoren darmbioom
55.00
InStock
Aantal
Deze RP ontlastingtest geeft aan of er in de darmen schadelijke stoffen voorkomen die door bepaalde darmbacteriën worden gemaakt.

De vijf schadelijke stoffen waarnaar gekeken wordt zijn:
  • haemolysine, 
  • urease,
  • gelatinase,
  • katalase en
  • coagulase.
Als een of meerdere van deze stoffen aanwezig zijn dan wil dat zeggen dat het afweersysteem zijn functie niet goed kan uitoefenen. Vervolgens kan er met de juiste therapie voor gezorgd worden dat deze stoffen niet langer in de darmen voorkomen; door de bacteriën die deze stoffen maken te verwijderen.”

Tijdens het uitvoeren van deze test wordt er bekeken in hoeverre de darmflora in staat is om schadelijke effecten uit te oefenen. Dit onderzoek is van belang bij chronische ziekten en steeds opnieuw optredende verschijnselen van een aandoening terwijl deze reeds genezen leek (recidief). Virulente factoren komen in een gezonde en daarmee evenwichtige darmflora niet voor.
Er wordt getest op de volgende factoren:
  • coagulase, een de bloedstolling versnellend enzym;
  • gelatinase, een enzym dat gelatine doet vervloeien en in zowel bacteriën als schimmels voorkomt; Gelatinase breekt insuline af waardoor het suikermetabolisme kan worden ontregeld. Daarnaast blijkt het enzym een negatieve werking te hebben bij lange-termijncomplicaties van diabetes.
  • hemolyse, ook bacteriën kunnen verantwoordelijk zijn voor de bloedontleding of het afbreken van erytrocyten (rode bloedlichaampjes);
  • katalase, een omzettend enzym wat een rol speelt bij het beschermen van cellen tegen vrije radicalen Katalase is een enzym dat zich bevindt in de peroxisomen van eukaryote cellen, plantencellen en cellen van aerobe bacteriën. Dit enzym zet waterstofperoxide om in water en zuurstofgas, een exotherme reactie.
  • urease, een enzym dat tot de amidasen of amide splitsende enzymen behoort. Het breekt ureum - een afvalproduct van de eiwitstofwisseling - af. Urease (ureum amidohydrolase) is een enzym dat de hydrolyse van ureum naar koolstofdioxide en ammoniak katalyseert,
Een te hoge waarde van één of meerdere van deze factoren geeft altijd een indicatie voor een functioneel ongezonde darm (dysbiose).
Terug naar overzicht

Andere klanten kochten ookSchrijf een reactie