zelf_bloedonderzoek_aanvragen

ANCA Anti-neurofielen cytoplasma anistoffen

ANCA  Anti-neurofielen cytoplasma anistoffen
77.00
InStock
Aantal
Bij het ANCA onderzoek worden de antistoffen gemeten (granuloc. cytoplasma al.) 
        - PR3 al.  (c-ANCA)   (EIA)  
        - MPO al. (p-ANCA)   (EIA)  

Deze test is relevant bij een verdenking op een ontsteking van bloedvaten o.a. in de nieren, ook wel vasculitis en glomerulonefritis genaamd. Een aantal bekende voorbeelden van ziekten waarbij ANCA positief zijn zijn de ziekte van Wegener, glomerulaire nefritis, polyarteritis nodosa. Afhankelijk van de mate van de ontsteking en de onderliggende ziekte kunnen ook de luchtwegen, oren en/of de nieren zijn aangedaan. Met name de ontsteking van de vaten in de nieren kan leiden tot snelle verslechtering van de nierfunctie.

In de test wordt de aanwezigheid van antinucleaire antistoffen (ANCA) in het bloed bepaald. Ook wordt onderzocht of er veel of weinig autoantistoffen zijn en wat voor type auto-antistof het betreft (PR-3of  MPO)

Gewoonlijk maakt het afweersysteem antistoffen (ook wel immuunglobulinen genoemd) tegen binnendringende bacteriën en virussen. Bij sommige mensen gaat er iets niet goed in het afweersysteem. Bij hen worden antistoffen gemaakt tegen sommige van hun eigen eiwitten of cellen. Deze antistoffen heten autoantistoffen omdat ze gericht zijn tegen het eigen lichaam. Auto betekent 'zelf'. Het afweersysteem beschadigt dan de eigen cellen, hele weefsels of zelfs hele organen doordat de autoantistoffen ontstekingen veroorzaken.

De ANCA zijn auto-antistoffen die de kleine en middelgrote bloedvaten aantasten, deze groep van ziekten worden vasculitiden genaamd. Het ziektebeeld dat wordt gezien is afhankelijk van het type bloedvat dat is aangetast (in de luchtwegen, nieren etc). Er zijn verschillende auto-antistoffen te onderscheiden (p-anca, c-anca, atypisch) die kunnen samengaan met een specifieke vorm van vasculitis. Het patroon is niet altijd even specifiek. Daarom staat bij de beoordeling van de ANCA uitslag altijd de klinische uiting van de ziekte voorop. Zo wordt een p-ANCA vaak gezien bij de ziekte van Wegener, de c-ANCA bij de ziekte Churg Strauss en atypische ANCA bij darm-of leverziekten.

Bij adequate behandeling van de ziekte kan de ANCA verdwijnen.

Autoimmuunziekten kunnen leiden tot ontstekingen in verschillende organen zoals bijvoorbeeld gewrichten, nieren en bloedvaten. Wanneer de dokter op basis van dit soort klachten vermoedt dat er sprake kan zijn van een autoimmuunziekte kan hij/zij de aanwezigheid van autoantistoffen in het bloed laten bepalen. De afwezigheid van ANCA in maakt de kans op een autoimmuunziekte die gepaard gaat met ontstekingen van de bloedvaten klein.

Bij gezonde personen is de ANCA uitslag negatief.

Negatief: Er zijn geen autoantistoffen aangetoond en de kans dat de klachten veroorzaakt worden door een vasculitis is klein. Ook na een succesvolle behandeling kan de ANCA uitslag negatief worden. Bij ontstekingen van de grote vaten (ziekte van Takayasu) is de ANCA negatief.

Dubieus: De uitslag is niet negatief, maar toch zo laag dat er twijfel is of dit als afwijkend moet worden beschouwd. Dit wordt ook het het grijze gebied genoemd.

Licht verhoogd: Afhankelijk van het type van de gevonden autoantistoffen en de klachten van de patient kan een lichte verhoging wijzen op een autoimmuunziekte.

Sterk verhoogd: Bij een sterke verhoging neemt, afhankelijk van het type antistof en de klachten van de patient, de verdenking van een autoimmuunziekte toe. Een verhoogd resultaat wordt vaak (standaard) gevolgd door een anti-MPO en/of PR3 test.

Bij de ziekte van Wegener is de ANCA meestal van het PR3 type,
  • Proteinase 3 (PR3, c-ANCA)
  • indien uitslag kleiner dan  2.0  is de uitslag goed
  • tussen 2.0 - 3.0 is de uitslag dubieus            
  • bij een uitslag hoger dan 3.0 zijn antistoffen in uw bloed gevonden.
Bij Churg Strauss syndroom en glomerulonefritis  is de  ANCA meestal van het MPO-type.
  • Myeloperoxidase (MPO, p-ANCA)
  • een uitslag kleiner dan 0.2 IU/ml  is goed
  • tussen 3.5 - 5.0  is  dubieus              
  • bij een uitslag groter dan 5.0 is positief, zijn er antistoffen in uw bloed gevonden.

Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

Zita  - Dank Marga
18-03-2019 9:39:59
Hoi Marga,
Goed verhaal! Hier kan ik iets mee.
Marga  - Morbus Friedrich Wegener ( GPA )
13-03-2018 14:03:30
Deze ziekte heb ik nu 28 jaar en heb meerdere opvlammingen gehad waarbij ANCA negatief ! In het begin werd ik evenzo als in het andere ziekenhuis behandeld met de juiste medicatie hiervoor. Bij deze ziekte moet de patiënt zeer allert blijven. Ik laat dit weten omdat ik uit een streekziekenhuis zelf ben weggegaan waar men niet herkende dat de keel letterlijk aan het dichtgroeien was ! Die dag ben ik via de Wegener stichting naar een academisch gegaan waarbij de volgende morgen een tragiastomie niet meer voorkomen kon worden ( deze 9 jaar gehad waarop een uiterst kundige operatie door wat nu Proffesor Baatenburg is werd gedaan en zo de tragia gesloten kon worden ). Het is alles te begrijpen voor een streekziekenhuis vanwege het een zeer moeilijke ziekte is en bij mij ook zeer gecompliceerd was. Echter deze arts wilde geen hulp van een collega inroepen dat terwijl hij aan de Wegener Stichting verbonden was om lezingen op bijeenkomsten te houden. De Wegener arts die naast de geweldige KNO artsen daar dan ook mijn leven hebben gered niet alleen omdat ik anders binnen een dag gestikt was was met zijn team zeer kundig. Helaas is een hoofdarts veel te vroeg zelf overleden in dat team de ander is nog arts ( samen hebben zij ook de ANCA TEST ontdekt ). Jaren later maakte in dit ziekenhuis een collega dezelfde fout en zo ben ik net op tijd weer zelf naar een ander academisch ZH gegaan waar direct door de KNO en internist ook bij een negatieve ANCA maar door de bevindingen en mijn verhaal met Pretnisson werd gestart en met snel resultaat zo dat ook een Tragia stoma niet nodig was. Intussen verhuisd en prijs mij rijk met een geweldige huisarts waarvan tweemaal pretnisson met de verdenking op een opvlamming gezien de lang aanhoudende klachten ( en het kwam weer goed ! ) Nu meerdere artsen verder in het huidige ziekenhuis waar ik alleen maar co - assistenten zie en geen arts of professor zelf met de huidige gecompliceerde klachten en patiënt zijnde wat zei zelf zeggen omdat ik veel ( bewezen ) aan ziekte of gerelateerd aan de Wegener heb , sta ik weer bij de laatste artsen met wat moet ik doen. De huisarts mag mij geen pretnisson geven vw de nieren maar dat niet alleen hij mag zich er niet mee bemoeien vw de gecompliceerdheid ! Maar de huisarts is een zeer kundig arts en weet de Wegener aan te pakken en in het huidige ziekenhuis gaat het op veel fronten nu niet goed heb er echter wel een geweldig Oncoloog waar ik nog voor controle ben. Straks naar het streekziekenhuis voor een Biopt die het academisch niet nodig vond bij de Dermatoloog zelf ! Ze wisten niet precies wat het was dus aan de vraagstelling vd internist of het een vasculitus kon zijn gaven ze verder geen gehoor en dus niet de gevraagde biopt. De huisarts heeft mij doorverwezen naar het streekziekenhuis want heeft toch zijn twijfel omdat het er raar uit ziet en ik nu een paar erbij heb. Al eenmaal bij haar geweest op de poli en zei vond een biopt zeker nodig. En raad eens wat iets wat sporadisch bij me voorkomt had ik vorige week weliswaar niet alarmerend maar de beide ANCA types toch verhoogd! Kan nog doorschrijven met helaas negatieve ervaringen al weet ik dat artsen ook mensen zijn maar er zijn ook simpele dingen of gesprekken die onjuist verlopen en dan weer fout in het dossier staan ... dus dat doe ik maar niet. Maar ieder die met dit soort verraderlijke ziekte te maken heeft BLIJF VOORAL OOK ZELF SCHERP dat is mijn boodschap !
En weet daarnaast het eerste medicijn is het koppie want anders kunnen de beste artsen-professoren jou niet helpen !