zelf_bloedonderzoek_aanvragen

Bloedbeeld

Bloedbeeld
17.50
InStock
Aantal
In het bloedbeeld worden de volgende bloedwaarden gemeten:
 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede – Algemene moeheidsklachten
 • Leucocyten - Witte bloedcellen - Infecties
 • Bloedplaatjes (Trombocyten) - Voorkomen van Bloedverlies
 • Erytrocyten - Rode bloedcellen - Bloedarmoede
 • Hematocriet -  Bloedarmoede - Vocht te kort
 • MCV (bloedbeeld)
 • MCH (bloedbeeld)
 • MCHC (bloedbeeld)

WBC(leukocyten) Witte bloedcellen      
Verhoogd bij infecties, ontstekingen en kanker. Verlaagd bij medicijngebruik(bijvoorbeeld methotrexaat), bij sommige auto-immuunziekten, bij sommige ernstige infecties en bij het niet goed werken van het beenmerg

RBC(erytrocyten) Rode bloedcellen       
Verlaagd bij een bloedarmoede. Verhoogd bij een toegenomen aanmaak en bij vloeistof verlies door diarree, uitdroging of brandwonden.

Hemoglobine
De normaalwaarden (referentiewaarden) van hemoglobine zijn onder andere afhankelijk van leeftijd en geslacht.
Een verhoogd hemoglobine kan het gevolg zijn van:
 • uitdroging
 • verhoogde aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg
 • ernstige longziekten
 • Langdurig verblijf op grote hoogte (>2000 meter)
 • Een verlaagd hemoglobine kan het gevolg zijn van:
 • ijzergebrek of gebrek aan de vitaminen foliumzuur en vitamine-B12
 • erfelijke hemoglobine afwijkingen zoals bij sikkelcel anemie of thallassemie
 • erfelijke aandoeningen van rode bloedcellen
 • lever afbraak (levercirrose)
 • overmatig bloedverlies
 • verhoogde afbraak van rode bloedcellen
 • nierziekten
 • chronische ontstekings-ziekten
 • slecht functionerend beenmerg (aplastische anemie)

Hematocriet
Verlaagd: Verlaagd hematocriet duidt op bloedarmoede, bijvoorbeeld veroorzaakt door ijzergebrek. Andere oorzaken van een verlaagd hematocriet kunnen zijn vitaminegebrek, een bloeding, leverziekten of kanker. Verder onderzoek is nodig om de oorzaak van de bloedarmoede op te sporen.
Verhoogd: Verhoogd hematocriet wordt meestal veroorzaakt door uitdroging. Inname van voldoende vocht lost dit probleem meestal op. Een andere oorzaak van een hoog hematocriet kan de ziekte polycytemia vera zijn. Hierbij worden in het beenmerg te veel rode bloedcellen aangemaakt. Ook komt verhoogd hematocriet voor als de longen niet goed functioneren waardoor het lichaam te weinig zuurstof krijgt. Om dit zuurstofgebrek te compenseren maakt het beenmerg meer rode bloedcellen aan en dat leidt tot verhoogd hematocriet.

Trombocyten
Verhoogd: Infecties en ontstekingen, ijzergebrek en miltverwijdering kunnen het aantal trombocyten tijdelijk verhogen. Soms komt een hoog trombocyten aantal voor zonder aanwijsbare reden en zonder gevolgen. Ook kan in geval van bepaalde beenmergziekten (zogeheten myeloproliferatieve ziekten) het aantal trombocyten verhoogd zijn. Bij deze beenmergziekten kan zowel een bloedingsneiging voorkomen als het makkelijker vormen van een stolsel (trombose).
Verlaagd: Een laag trombocyten aantal kan worden veroorzaakt door een verminderde aanmaak van trombocyten in het beenmerg of door een versnelde afbraak in het bloed. In beide gevallen kan het aantal trombocyten zo laag worden dat er spontaan bloedingen optreden.

MCV
Een te hoge MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van tekort aan vitamine B12 en/of foliumzuur.
Een te lage MCV waarde kan duiden op bloedarmoede ten gevolge van ijzergebrek. Ook bij patiënten met thalassemie (afwijking van het hemoglobine eiwit in de rode bloedcellen) is de MCV te laag.

MCH
MCH is de afkorting voor de Engelse term ‘mean corpuscular hemoglobin'. De MCH-test bepaalt de hoeveelheid hemoglobine (zuurstoftransporterend eiwit) in de rode bloedcellen en geeft daarmee informatie over de rode bloedcellen en over de verspreiding van zuurstof in het lichaam.
De MCH wordt niet direct gemeten, maar berekend uit de hoeveelheid hemoglobine en het aantal rode bloedcellen. DeMCH-waarde zegt iets over de mate van hemoglobinevulling van de rode bloedcellen. De test maakt deel uit van het complete bloedonderzoek.
Afwijkende MCH-waarden komen voor bij mensen met bloedarmoede of afwijkende rode bloedcellen.

MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
Kan verlaagd zijn als het MCV verlaagd is. Een verhoging hangt af van de hoeveelheid hemoglobine dat in een rode bloedcel past
 
Deze onderzoek maakt ook deel uit van de Nationale Gezondheidscheck en de Algemene Medische Check-up
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

bloedwaardentest  - Hoe kan ik meten of ik beginnend alzheimer heb?
09-07-2018 10:44:10
Beste meneer of mevrouw Brassinga,

Om te zien of u Alzheimer krijgt kunt u het beste de iGene DNA test doen. Deze vindt u in de rubriek DNA onderzoek. Een te kort van vitamine B3 kan ook verschijnselen van Alzheimer veroorzaken. Bij Stichting Alzheimer Nederland kunt u ook een brochure bestellen of een geheugentest doen.
apkdokter  - Bloedwaarden Belgie
09-10-2017 16:05:36
Beste Yvette,

Wij kunnen geen uitspraken doen over bloedonderzoek dat in een ander laboratorium gemeten is. Bij ons krijgt u de uitslag en de referentiewaarden waartussen uw uitslag moet liggen voor iemand van uw geslacht en leeftijd, met een toelichting wat het betekent.
U kunt deze vragen dus het beste stellen aan degene die het bloedonderzoek voor u heeft uitgevoerd. Wij zullen u wel de toelichting die bij ons onderzoek hoort mailen. Ook kunt u ons gratis ebook ken je biomarkers downloaden voor meer informatie.
Yvette  - bloedwaarden
05-10-2017 19:28:13
In België ligt de waarde Hemoglobine tussen 11,8 en 14,8 ik heb 15,3 en voor Hermatocriet tussen 35,8 en 43,7 en ik heb 45,3. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?
Yvette  - bloedwaarden
05-10-2017 19:10:13
Hermoglobine 15,3 en Hermatocriet 45,3 (waarden België) wat wil dat zeggen en wat kan je er aan doen? Ik ben een vrouw van 65 jaar.
tjang a sjin kiemlan  - te lage hematocriet 0.360 vrouw van 80 jaar
12-09-2017 15:44:29
Ik heb helemaal geen klachten