zelf_bloedonderzoek_aanvragen

CBR test alcoholgebruik ACTIE

CBR test alcoholgebruik
CBR test alcoholgebruik
65.00
InStock
Aantal
Actie van €95,- voor €65,-

Hierbij wordt een compleet bloedonderzoek gedaan zoals het CBR dit uitvoert om uw alcoholgebruik van de afgelopen periode te controleren.

Bij het bloedonderzoek wordt door het CBR gekeken naar verhoogde waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. Het gaat om de volgende bloedwaarden:

  1. ASAT (SGPT)
  2. ALAT (SGOT)
  3. GAMMA-GT (GGT) 
  4. %CDT*
  5. MCV (mean corpusculair volume) Hb , Ht en Ery's tw; bloedbeeld (klein)
*Aparte stolbuis is niet nodig, omdat bij dit onderzoek alle testen in hetzelfde lab gedaan worden.
 

Wanneer u de laatste tijd regelmatig alcohol hebt gedronken, kan dit blijken uit het bloedonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. 

CD-Tect Carbohydraat Deficiënt Transferrine (CDT) 
Deze test kijkt 3 weken terug naar uw alcoholgebruik

CDT is een soort eiwit dat ontstaat bij overmatig alcoholgebruik over een periode van minimaal een week. Het CDT percentage  in bloed verder stijgt naarmate er meer alcohol gedronken wordt. Bij onthouding daalt het CDT meestal binnen twee tot drie weken naar een normale waarde, maar na langdurig alcoholgebruik kan deze normalisatie veel langer duren.

Eiwitten zijn vaak voorzien van suikergroepen, die noodzakelijk zijn voor hun herkenbaarheid en functie. De kenmerken van bloedgroepen bijvoorbeeld, zijn terug te voeren op verschillende soorten suikergroepen aan het membraan van de rode bloedcellen. Ook het ijzertransporteiwit transferrine bevat twee karakteristieke koolhydraat ketens, welke samen gemiddeld vier zogenaamde siaalzuren bevatten. Onder invloed van een afbraakproduct van alcohol (acetaldehyde) ontstaat een transferrinevorm waar een of beide koolhydraat ketens afwezig zijn: we spreken dan van carbohydraat deficiënt transferrine ofwel CDT. Het CDT wordt gerapporteerd als % van het totaal transferrine om het effect van schommelingen in het transferrine gehalte, bijvoorbeeld een stijgend transferrine bij ijzergebrek, op te heffen. 

Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vraagt in bepaalde gevallen voor personen, die met alcoholgebruik in het verkeer zijn aangehouden, gericht laboratoriumonderzoek aan in het kader van een psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid (zie hiervoor de CBR website). Van oudsher werden testen aangevraagd die verband houden met de leverfunctie (gGT en ALAT) en de gemiddelde grootte van de rode bloedcel (MCV). Momenteel is de meting van het percentage CDT  de belangrijkste laboratoriumparameter bij verdenking op overmatig alcoholgebruik. 

Hoe betrouwbaar is het %CDT en bij welk alcoholgebruik is dit verhoogd?
Vooropgesteld moet worden dat geen enkel laboratoriumonderzoek bij chronisch overmatig alcoholgebruik altijd een afwijkende uitslag geeft, of in vaktermen: geen enkele methode heeft een sensitiviteit van 100%. Andersom, bij geen of minimaal gebruik van alcohol hoort een normale uitslag, maar uitzonderingsgewijze komen ook foutverhoogde waarden voor, in vaktermen: geen enkele methode is 100% specifiek. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het %CDT al met al de beste laboratoriumparameter is voor aantonen van chronisch overmatig alcoholgebruik. De gehanteerde bovengrens voor CDT komt bij mannen overeen met de consumptie van gemiddeld ca 60 g alcohol per dag (grofweg 1,5 l bier of 1 fles wijn per dag) gedurende minimaal een week. Bij inname van meer dan 60 g alcohol per dag zal op de lange termijn ernstige orgaanschade ontstaan. Voor vrouwen ligt deze grens op ongeveer 40 gram per dag.

In de Nederlandse NVKC richtlijn, die handelt over alcoholgebruik, wordt 2,0% DST gehanteert als afkappunt. 
Bij resultaten hoger dan 2,0% kan men met grote zekerheid gesteld worden dat de uitslag niet tot de normale verdeling behoort.

Een verhoogd CDT in serum treedt op, nadat gedurende ca. 2 weken dagelijks gemiddeld meer dan 60 g alcohol genuttigd worden. Bij een gebruik van 100 - 400 g ethanol/dag is de CDT- waarde normaal gesproken groter dan 4%. Na beeindiging van het alcoholgebruik is de CDTconcentratie nog 2-4 weken aantoonbaar, afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die werd opgenomen. Vals positieve resultaten kunnen optreden bij personen met ernstige leverziekten, zoals primaire biliaire levercirrhose of chronisch-actieve hepatitis. 

Naast de CD-tect %CDT worden door het CBR de volgende testen worden uitgevoerd: GGT, ALAT, ASAT, Bloedbeeld incl. MCV om uw alcohol gebruik van de laatste tijd te controleren.

Gamma GT (GGT)is een enzym dat in de lever wordt gemaakt en helpt bij de omzetting en vertering van stoffen die via eten en drinken het lichaam binnenkomen. Normaal is de concentratie van GGT in het bloed erg laag, maar bij zware belasting van de lever kan de hoeveelheid behoorlijk stijgen. Dit gebeurt als de lever in korte tijd veel stoffen krijgt aangevoerd om te verwerken, bijvoorbeeld bij (extreem) gebruik van geneesmiddelen of alcohol. Ook wanneer de galwegen geblokkeerd zijn, bij galblaasproblemen, of als als gevolg van leverschade zal de GGT stijgen.

ALAT is een eiwit enzym dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ALAT is vooral in de lever aanwezig. Kleinere hoeveelheden komen voor in de nieren, het hart en in spieren. Normaal is de hoeveelheid ALAT in het bloed laag. Als levercellen beschadigd worden, lekt ALAT vanuit de lever in het bloed. Daardoor stijgt de hoeveelheid ALAT in het bloed. Dit kan gebeuren vóórdat er klachten of symptomen zijn (zoals geelzucht, gele ogen of gele huid) die wijzen op leverschade.

De test bepaalt ook de hoeveelheid van het enzym aspartaataminotransferase (ASAT) in bloed. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ASAT is vooral in de lever aanwezig en in dwarsgestreept spierweefsel (hart- en skeletspieren). Normaal is de hoeveelheid ASAT in het bloed laag. Bij beschadiging van de lever- of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed.

MCV is de afkorting voor de Engelse term ‘mean corpuscular volume'. De MCV test bepaalt de gemiddelde grootte van de rode bloedcellen. De grootte van rode bloedcellen geeft informatie over de oorzaak van bloedarmoede. De test maakt deel uit van het compleet bloedonderzoek.
Een te hoge MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede ten gevolge van een vitamine-B12 gebrek. Een te lage MCV-waarde komt voor bij bloedarmoede ten gevolge van een ijzergebrek.

Welke methoden kunnen worden gebruikt voor CDT volgens het CBR?
Met ingang van 2013 zijn de volgende methoden door de NVKC goedgekeurd voor CBR keuringen:
de N-Latex CDT methode van Siemens (bovengrens normaal 2,2%, afkappunt 2,6% ), 
  • de Analis CE methode (bovengrens normaal 1,5%, afkappunt 1,9% ), 
  • de RECIPE HPLC methode (bovengrens normaal 1,6%, afkappunt 2,0%) 
  • de HPLC methode van BioRad (bovengrens normaal 1,5%, afkappunt 1,8%), 
  • de Sebia CE methode (bovengrens 1,4%, afkappunt 1,7%) en 
  • de HPLC methode volgens Helander (bovengrens normaal 1,7%, afkappunt 2,0%). 
Bloedwaardentest gebruikt voor dit onderzoek de Sebia methode en op het labrapport hanteren wij de bovengrens van 1.3% voor de zekerheid.

Als confirmatie- (of bevestiging) onderzoek is alleen de HPLC methode volgens Helander de aangewezen methode.  
De marge tussen bovengrens normaal en afkappunt kan als een soort "grijs gebied" worden beschouwd, in deze marge is zowel de biologische spreiding binnen een persoon als ook de onderlinge verschillen tussen laboratoria verrekend. Boven het afkappunt kan met 95% zekerheid gesteld worden dat een enkelvoudig gemeten CDT uitslag  niet meer kan horen bij resultaten van een groep normale mensen. Elke methode kent zijn eigen bovengrens en afkappunt. Let daarom goed op met welke methode het CDT gemeten is.
 
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

Rein brink  - Bloed onderzoek
18-06-2018 6:54:57
Goeiemorgen. Ik zou graag over een week of 2 graag een bloed test willen doen.
Kim Voorbach  - Alcoholtest zoals CBR dat doet
08-11-2017 4:40:39
Ik drink vanaf 2010 geen druppel alcohol meer en toch stelt het CBR dat ze uit mijn bloedonderzoek n.a.v. mijn hoge (lever)waarden concluderen, dat er sprake is van 'alcohol in ruime zin'....
Vandaar ik dit graag tot de bodem uit wil zoeken.
john van der reijden  - alco test
31-10-2017 16:22:33