zelf_bloedonderzoek_aanvragen

CMV IgG IgM

CMV IgG IgM
49.00
InStock
Aantal
CMV IgG/IgM
Screening van zwangeren is niet zinvol, omdat de mogelijkheden voor behandeling ontbreken.
Voor de zwangere zelf is er bij een infectie met CMV geen extra risico op ernstige ziekte (Jacquemard 2007).

CMV wordt doorgegeven via direct en indirect contact met besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, sperma, cervixslijm, moedermelk en bloed. Meestal verloopt het zonder symptomen maar soms is er koorts en moeheid. 

Diagnostiek berust op serologie. Soms is de interpretatie van serologische uitslagen moeilijk. Daarom is het van belang om te overleggen met een arts-microbioloog en de diagnostiek te baseren op een combinatie van klinische gegevens en diverse laboratoriumtests.

Risico's voor het ongeboren kind 
Wie tijdens de zwangerschap voor het eerst in aanraking komt met CMV (die kans is minder dan 1%) kan het virus overdragen op het kind. 
Van deze geïnfecteerde kinderen heeft 5 tot 10% al bij de geboorte meer of minder ernstige symptomen.
Bij 10 tot 15% van de ogenschijnlijk gezond geboren geïnfecteerde kinderen ontstaan er in de loop van de eerste levensjaren alsnog symptomen in de vorm van motorische of mentale achterstand of doofheid.
Infectie vroeger in de zwangerschap geeft meer kans op ernstigere schade.

Congenitale CMV-infectie komt wereldwijd voor bij 0,5%-2% van de levend geboren kinderen. Congenitale CMV-infectie komt in Nederland voor bij 1 op de 200 pasgeborenen (ongeveer 0,5%). Dit houdt in dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 kinderen met een al dan niet symptomatische congenitale cytomegalovirusinfectie worden geboren. 180 van hen zullen hier blijvende gevolgen aan overhouden. 

Vooral jonge kinderen scheiden CMV langdurig (jaren) in hoge mate uit in urine en speeksel. Met het toenemen van de leeftijd neemt frequentie en mate van uitscheiding af. 
In een thuissituatie met jonge kinderen is overdracht van CMV moeilijk te vermijden maar door goede handhygiëne kan de blootstelling verminderd worden, dit omdat besmetting voornamelijk via de slijmvliezen verloopt.

Het advies aan zwangeren is; een goede handhygiëne bij contact met speeksel en urine van jonge kinderen;
Contact met speeksel van jonge kinderen vermijden door geen voedsel, bestek en bekers te delen.

Er is nog geen vaccin tegen CMV beschikbaar.

Zwangeren in Nederland worden niet routinematig gescreend op CMV-dragerschap. In de bevolking is het risico op het doormaken van een eerste CMV-infectie in de zwangerschap beperkt, minder dan 1%. Bovendien is het toepassen van een goede handhygiëne de enige mogelijkheid om dit risico verder te reduceren.

Volledige bescherming tegen CMV is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om met het aantonen van IgG antistoffen tegen CMV vast te stellen dat een zwangere eerder een CMV-infectie heeft doorgemaakt.CMV blijft latent in het lichaam aanwezig en kan regelmatig re-activeren, ook in aanwezigheid van antistoffen. Indien er geen IgG-antistoffen aantoonbaar zijn, kan er een primo-infectie met CMVplaatsvinden in de zwangerschap, waarbij de kans dat de zwangere het virus overdraagt op het kind ongeveer 50% is. Indien er wel IgG-antistoffen aantoonbaar zijn, kan het virus tijdens een re-activatie eveneens worden overgedragen op het kind. De kans daarop is echter uiterst gering. De aanwezigheid van IgG-antstoffen biedt dus een grote maat van bescherming, maar geen volledige bescherming. Daarnaast kan re-infectie met een ander (geno)type CMV voorkomen.

Bij verdenking op (primaire) CMV-infectie bij een zwangere, is het mogelijk dit te ondersteunen met behulp van IgM- en IgG-bepalingen. Indien aanwezig, is het meetesten van het eerstetrimesterserum zinvol. 

Een infectie met CMV bij een zwangere verloopt meestal asymptomatisch. Bij verdenking op een CMV-infectie zal bij een zwangere bloedonderzoek worden verricht. Het ontbreken van IgM of het ontbreken van een significante titerstijging van IgG bij de moeder sluit een congenitale cytomegalovirusinfectie bij de foetus echter niet uit.

Circa 40% van de vrouwen op vruchtbare leeftijd in Nederland is seropositief voor een CMV-infectie. Dit is hoger bij vrouwen oorspronkelijk afkomstig uit het Caribische gebied (96-100%) en het Middellandse Zeegebied (85-97%).
Congenitale CMV-infectie komt in Nederland voor bij 1 op de 200 pasgeborenen (ongeveer 0,5%). Dit houdt in dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 kinderen met een al dan niet symptomatische congenitale cytomegalovirusinfectie worden geboren. 180 van hen zullen hier gevolgen aan overhouden (De Vries 2011).
Congenitale CMV-infectie wordt in Nederland vaker gezien in gebieden met meer dan 15% jonge kinderen en in gebieden met meer dan 30% migranten.

Indien er (verdenking op) een primaire CMV-infectie bij de moeder was of er klinische verdenking op congenitale CMV-infectie bij de pasgeborene is, dient u zich tot uw huisarts te wenden.
 
 
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

apkdokter  - Wat als de uitslag van de CMV test positief is bij
20-12-2017 11:44:39
Beste bezorgde papa,

Afwijkende uitslagen, die waarschijnlijk direct medische handelen vereisten, worden bij ons altijd doorgebeld, zodat we e.e.a. kunnen overleggen.
Als u de test bij ons heeft uit laten voeren dan kunt u een email sturen voor verder advies naar aanleiding van de uitslag.
Wij kunnen helaas geen uitspraak doen over testen die door andere laboratoria uitgevoerd zijn en adviseren u om u te richten tot de behandelend arts die deze test voor u aangevraagd heeft.
bezorgde papa  - Vraag mbt IGG - IGM waarden CMV
20-12-2017 11:12:01
Beste,
Mijn vrouw heeft op 27/10 (5 weken zwanger) een positieve CMV test afgelegd (IGG 100.5 - IGM 2.02 - avid 41). Op 10/11 een tweede test (IGG 126.3 - IGM 1.86 - avid 42). Nu bij de NIPT test op 12 weken (19/12) zijn haar waarden voor CMV opnieuw getest en is IGG 209 en IGM 1.55. We zien dus dat de IGM daalt maar de IGG toch stijgt. Hoe moeten we dit interpreteren voor de toekomst van onze baby?
Alvast bedankt voor uw nazicht en reactie.
apkdokter  - Hoe snel na de infectie zijn CVM IgM antistoffen a
04-09-2017 13:48:49
Vanaf wanneer zijn de IgM antistoffen op zijn vroegst aantoonbaar in het bloed? Dat duurt op zijn minst 10-14 dagen.
De incubatietijd is 4-12 weken (Demmler-Harrison 2009). Na besmetting door bloedtransfusie of transplantatie duurt het 3-8 weken tot er ziekteverschijnselen optreden.
Bloedwaardentest  - Kan ik zien of er sprake is van een recent opgelop
28-08-2017 16:56:58
Beste Sandra,

De IgM antistoffen tonen een recente infectie aan. De IgG antistoffen tonen een eerder opgelopen infectie aan. Als beide uitslaan kan er sprake zijn van een reactivering. Als CMV-IgG-antilichamen steeds hoger worden in de verloop van de tijd, vooral tegelijk met een verhoging van de CMV-IgM-antistoffen, dan is er sprake van een actieve infectie (primaire infectie of een reactivering). Hoe langer de infectie aan blijft, hoe meer antilichamen gevormd worden.
Sandra  - CMV bloedtest
25-08-2017 17:45:13
Beste,

Hoe lang na een CMV infectie kan dit worden aangetoond in het bloed? En is er dan ook te zien of je dit recent hebt opgelopen of dat het al langer geleden is?

Groet, Sandra