zelf_bloedonderzoek_aanvragen

IGF-1 Somatomedine Groeihormoon

IGF-1 Somatomedine Groeihormoon
49.90
InStock
Aantal
Somatomedine of IGF-1 Insulin-like Growth Factor I 
De test bepaalt de hoeveelheid IGF-1 in het bloed. IGF-1 is een eiwithormoon, dat verwant is aan insuline. Het wordt voornamelijk gemaakt in de lever en regelt de groei. De aanmaak van IGF-1 wordt geregeld door groeihormoon (GH) dat geproduceerd wordt in de hypofyse, een belangrijke hormoonklier in de hersenen. Een tekort of een overmaat van IGF-1 hangt direct samen met een tekort of een overmaat aan GroeiHormoon.

De hoeveelheid IGF-1 in het bloed is zeer sterk afhankelijk van de leeftijd. Gedurende de kinderleeftijd stijgt het geleidelijk met een zeer hoge piek gedurende de puberteit. IGF-1 stimuleert de lengtegroei van de botten en de aanmaak van spierweefsel. Daarna daalt het weer enigszins. Gedurende de verdere toename van de leeftijd daalt de hoeveelheid IGF-1 bij 

IGF-1 kan worden aangevraagd bij:
  • vermoeden van een beschadiging of een tumor in de hypofyse
  • vermoeden van te lage of te hoge productie van GH
  • achterblijvende groei in kinderen
  • behandeling van een GH-tekort met synthetisch GH
  • behandeling tegen acromegalie.
Voor elke leeftijd gelden  bijbehorende boven- en ondergrenzen. Omdat er verschillende meetmethodes zijn, die onderling verschillende uitslagen geven, is er niet één tabel met standaardreferentiewaarden.

Verlaagd: Een tekort aan IGF-1 is het gevolg van een tekort aan groeihormoon (HgH). Het leidt op de kinderleeftijd tot te kleine lengte en bij volwassenen tot afname van spiermassa, botontkalking en toename van cholesterol in het bloed. Een tekort aan groeihormoon is meestal het gevolg van een beschadiging van de hypofyse of de aanwezigheid van een tumor in de hypofyse, die de groeihormoon producerende cellen verdringt.

Verhoogd: Een overmaat aan IGF-1 is het gevolg van een overmaat aan groeihormoon. Het leidt bij kinderen die nog niet in de puberteit zijn tot overmatige lengtegroei. Bij volwassenen leidt het tot extra groei van handen en voeten en toename van kraakbeenweefsel. Dit gaat gepaard met een geleidelijke vergroving van de gelaatstrekken (acromegalie). Overmatige aanmaak van GH is meestal het gevolg van de aanwezigheid van een goedaardige GH-producerende tumor in de hypofyse.

Met IGF-1 wordt het effect van de GH-onderdrukkende therapie bij acromegalie gecontroleerd. Hierbij wordt gestreefd naar gemiddelde IGF-1 waarden. Ook de behandeling van een GH-tekort met synthetisch GH wordt vervolgd middels IGF-1. Afhankelijk van het behandeldoel wordt gestreefd naar gemiddelde IGF-1 waarden (onderhoudsdosis) of naar hoog-normale waarden (bij inhaalgroei in kinderen).

 
omrekeningsfactor ng/ml x 0,1307 = nmol/l

Referentiewaarde(n)
 

 
IgF-1 (nmol/l)
Leeftijd (jaar) Vrouw Man
0-5 5,3-25,3 4,5-22,1
5-10 9,3-63,9 6,7-41,6
10-15 12,6-89,0 14,0-84,6
15-20 18,3-70,9 11,9-66,0
20-25 17,1-47,5 12,8-50,1
25-30 14,8-43,1 8,4-45,6
30-40 11,1-38,6 11,3-50,3
40-50 11,4-37,7 9,7-41,2
50-60 10,1-37,9 10,0-39,0
>60 7,4-39,5 7,1-32,8
IgF-BP3/IgF-1 ratio
Leeftijd (jaar) Vrouw Man
0-10 2,8-12,7 5,3-13,5
10-20 2,2-9,4 2,7-11,3
20-40 3,8-9,6 2,9-7,9
>40 4,2-11,5 3,9-10,0

Terug naar overzicht


Schrijf een reactie

Carina gillis   - Bloedwaarden hormonologie IGF-l
08-02-2019 18:37:32
Ik lijd al 18 jaar aan zware vermoeidheid en inerlijke onrust als zware spierpijn en dus dikwijls spierspasme ,Als de IGF-I bloedwaarden te hoog is heeft dat iets te maken met de hypofyse ?
Mijn volume van de 24 u verzameling voor de bijnieren te testen staat extreem hoog ook de cortisol waarden welke verklaring is daar voor ?
Arie  - igf-1
20-08-2018 10:31:50
Is het ook mogelijk om een igf-1 bepaling/test bij jullie te doen, zo ja, wat zijn de kosten.
Bloedwaardentest  - hypofyse patient en ziekte van adison
08-11-2016 10:11:01
Als u in behandeling bent van een arts dan kunt u uw vragen het beste met hen opnemen.
Wij kunnen alleen uitspraken doen over bloed dat bij ons getest is.
Bloedwaardentest is bedoeld voor mensen die niet ziek zijn, maar meer inzicht willen krijgen in hun gezondheid.
Als u klachten heeft kunt u zich het beste tot een arts wenden.
jami ahmadi  - bloed test
31-10-2016 18:47:25
ik ben 55 man. ik ben hypofyse patienten . van kinder tijd. ik ben bij internisten gewesen . maat mijn bloed test is
1-IGF-1 2.3
2-IGF BP3 0.47
kalim 3.3
IK BEN OOK adison ziekte neme hydrocortisol/


ik heb vaar is te laag en is het gevarlich / bedank jimmi