zelf_bloedonderzoek_aanvragen

Kunstgras PAK's in Urine

Kunstgras PAK's in Urine
87.00
InStock
Aantal
Hydroxypyreen uit urine  (30 ml)

Metabolieten worden uit het lichaam verwijderd via de urine. Door één van deze stoffen - namelijk hydroxy-pyreen - te meten in de urine krijgt u zicht op de blootstelling aan PAK's.

Op kunstgrasvelden wordt gebruik gemaakt van instrooimateriaal. Rubberkorrels kunnen als instrooimateriaal worden gebruikt.  De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.
Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA)

PAK’s zijn kankerverwekkende stoffen die ook kunnen ontstaan als je eten laat aanbranden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het barbecueën.
Je kunt zelf de vorming van PAK's voorkomen door te zorgen dat er geen zwarte randjes of zwarte korstjes ontstaan bij de bereiding van eten.
PAK’s kunnen ook in het milieu terechtkomen door brand in de natuur of industrie. Er is vastgesteld hoeveel er maximaal in voedingsmiddelen mag voorkomen. 

PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn.
De meest voorkomende PAK is benzo(a)pyreen. PAK’s ontstaan als organisch materiaal verbrandt bij hoge temperaturen. In aangebrande producten, bijvoorbeeld vlees of brood, kunnen daarom PAK's zitten. 
Bij bewerkingen van levensmiddelen zoals roken, kunnen via de rook ook PAK’s in het product terechtkomen.
Verder ontstaan PAK’s bij vulkaanuitbarstingen en branden in de natuur of industrie. PAK's komen dan in het milieu terecht. 

Omdat de meeste PAK’s kankerverwekkend zijn, heeft de EU geen toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor PAK’s vastgesteld. Om te zorgen dat de inname van PAK’s zo laag mogelijk blijft, is wel bepaald hoeveel benzo(a)pyreen maximaal in voedingsmiddelen mag voorkomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op naleving van de normen.

Tijdens het roosteren, bakken, braden en barbecueën is de vorming van PAK’s te voorkomen door ervoor te zorgen dat er geen zwarte randjes of zwarte korstjes ontstaan. Ontstaan er toch zwarte randjes of korstjes, snijd die dan weg. 
Frituur friet en snacks op 175°C tot de buitenkant goudgeel is, en niet langer. Zeef regelmatig de zwarte deeltjes uit de frituurolie. Vervang donkere of stroperige olie. De olie moet ook vervangen worden als die gaat walmen of schuimen, of als er een sterke geur of smaak aan zit.
Terug naar overzicht


Schrijf een reactie